ב"ה

Acompanhamentos

By Rachel Grossbaum
(Receita adaptada do livro "The Kosher Pallete")
Prato Clássico Israelense