ב"ה

Parashat Pinechas

Números 25:10-30:1

Leituras para Pinechas
21 Tamuz, 5784
Julho 27, 2024


Haftarah:
Yirmiyáhu 1:1 - 2:3
Esta página em outros idiomas