ב"ה

Parashat Pinechas

Números 25:10-30:1

Leituras para Pinechas
19 Tamuz, 5783
Julho 8, 2023


Haftarah:
Yirmiyáhu 1:1 - 2:3
Esta página em outros idiomas