ב"ה

Chucat - Balac

Números 19:1-25:9

Números 19:1-25:9

Chucat
Números 19:1-22:1
Balac
Números 22:2-25:9