ב"ה

Leitura de Mechubarót

Vayak'hel - Pecudê
Êxodo 35:1-40:38
Levítico 12:1-15:33
Acharê - Kedoshim
Levítico 16:1-20:27
Levítico 25:1-27:34
Números 19:1-25:9
Números 30:2-36:13
Deuteronômio 29:9-31:30
Esta página em outros idiomas