ב"ה

Revista

Content
D'us transforma espiritualidade em fisicalidade; o judeu torna as coisas físicas em espirituais.
— Rabbi Israel Baal Shem Tov