ב"ה

Revista

Content
Um pequeno buraco no corpo cria um grande buraco na alma.
— Mestre Chassídico Rabi DovBer, o Maguid de Mezeritch (?-1772)