ב"ה

Tehillim - Audio

Salmos em Hebraico

Salmo 1
Áudio | 1:11
Salmo 1
Salmo 2
Áudio | 1:43
Salmo 2
Salmo 3
Áudio | 1:18
Salmo 3
Salmo 4
Áudio | 1:27
Salmo 4
Salmo 5
Áudio | 2:13
Salmo 5
Salmo 6
Áudio | 1:41
Salmo 6
Salmo 7
Áudio | 2:47
Salmo 7
Salmo 8
Áudio | 1:40
Salmo 8
Salmo 9
Áudio | 3:24
Salmo 9
Salmo 10
Áudio | 3:09
Salmo 10
Salmo 11
Áudio | 1:20
Salmo 11
Salmo 12
Áudio | 1:34
Salmo 12
Salmo 13
Áudio | 1:03
Salmo 13
Salmo 14
Áudio | 1:21
Salmo 14
Salmo 15
Áudio | 1:05
Salmo 15
Salmo 16
Áudio | 1:55
Salmo 16
Salmo 17
Áudio | 2:51
Salmo 17
Salmo 18
Áudio | 8:28
Salmo 18
Salmo 19
Áudio | 2:43
Salmo 19
Salmo 20
Áudio | 1:40
Salmo 20
Salmo 21
Áudio | 2:14
Salmo 21
Salmo 22
Áudio | 5:26
Salmo 22
Salmo 23
Áudio | 1:12
Salmo 23
Salmo 24
Áudio | 1:51
Salmo 24
Salmo 25
Áudio | 3:26
Salmo 25
Salmo 26
Áudio | 1:51
Salmo 26
Salmo 27
Áudio | 3:06
Salmo 27
Salmo 28
Áudio | 1:54
Salmo 28
Salmo 29
Áudio | 1:51
Salmo 29
Salmo 30
Áudio | 2:08
Salmo 30
Salmo 31
Áudio | 4:41
Salmo 31
Salmo 32
Áudio | 2:08
Salmo 32
Salmo 33
Áudio | 3:04
Salmo 33
Salmo 34
Áudio | 3:17
Salmo 34
Salmo 35
Áudio | 4:38
Salmo 35
Salmo 36
Áudio | 2:00
Salmo 36
Salmo 37
Áudio | 6:08
Salmo 37
Salmo 38
Áudio | 3:23
Salmo 38
Salmo 39
Áudio | 2:29
Salmo 39
Salmo 40
Áudio | 3:45
Salmo 40
Salmo 41
Áudio | 2:25
Salmo 41
Salmo 42
Áudio | 2:36
Salmo 42
Salmo 43
Áudio | 1:11
Salmo 43
Salmo 44
Áudio | 3:58
Salmo 44
Salmo 45
Áudio | 3:05
Salmo 45
Salmo 46
Áudio | 1:54
Salmo 46
Salmo 47
Áudio | 1:27
Salmo 47
Salmo 48
Áudio | 2:10
Salmo 48
Salmo 49
Áudio | 2:58
Salmo 49
Salmo 50
Áudio | 3:21
Salmo 50