ב"ה

Tehillim - Audio

Salmos em Hebraico

Salmo 51
Áudio | 3:01
Salmo 51
Salmo 52
Áudio | 1:41
Salmo 52
Salmo 53
Áudio | 1:19
Salmo 53
Salmo 54
Áudio | 1:19
Salmo 54
Salmo 55
Áudio | 3:59
Salmo 55
Salmo 56
Áudio | 2:27
Salmo 56
Salmo 57
Áudio | 2:04
Salmo 57
Salmo 58
Áudio | 2:00
Salmo 58
Salmo 59
Áudio | 3:11
Salmo 59
Salmo 60
Áudio | 2:18
Salmo 60
Salmo 61
Áudio | 1:26
Salmo 61
Salmo 62
Áudio | 2:14
Salmo 62
Salmo 63
Áudio | 1:56
Salmo 63
Salmo 64
Áudio | 1:39
Salmo 64
Salmo 65
Áudio | 1:55
Salmo 65
Salmo 66
Áudio | 3:04
Salmo 66
Salmo 67
Áudio | 1:07
Salmo 67
Salmo 68
Áudio | 6:07
Salmo 68
Salmo 69
Áudio | 5:47
Salmo 69
Salmo 70
Áudio | 1:02
Salmo 70
Salmo 71
Áudio | 4:05
Salmo 71
Salmo 72
Áudio | 3:06
Salmo 72
Salmo 73
Áudio | 3:57
Salmo 73
Salmo 74
Áudio | 3:40
Salmo 74
Salmo 75
Áudio | 1:47
Salmo 75
Salmo 76
Áudio | 1:47
Salmo 76
Salmo 77
Áudio | 3:02
Salmo 77
Salmo 78
Áudio | 9:28
Salmo 78
Salmo 79
Áudio | 2:21
Salmo 79
Salmo 80
Áudio | 2:42
Salmo 80
Salmo 81
Áudio | 2:22
Salmo 81
Salmo 82
Áudio | 1:04
Salmo 82
Salmo 83
Áudio | 2:18
Salmo 83
Salmo 84
Áudio | 2:04
Salmo 84
Salmo 85
Áudio | 1:44
Salmo 85
Salmo 86
Áudio | 2:44
Salmo 86
Salmo 87
Áudio | 0:57
Salmo 87
Salmo 88
Áudio | 2:39
Salmo 88
Salmo 89
Áudio | 6:58
Salmo 89
Salmo 90
Áudio | 2:29
Salmo 90
Salmo 91
Áudio | 2:04
Salmo 91
Salmo 92
Áudio | 2:02
Salmo 92
Salmo 93
Áudio | 0:51
Salmo 93
Salmo 94
Áudio | 2:54
Salmo 94
Salmo 95
Áudio | 1:33
Salmo 95
Salmo 96
Áudio | 1:56
Salmo 96
Salmo 97
Áudio | 1:49
Salmo 97
Salmo 98
Áudio | 1:23
Salmo 98
Salmo 99
Áudio | 1:33
Salmo 99
Salmo 100
Áudio | 0:49
Salmo 100