1. Lechú neranená ladonai, nariá letsur yish’ênu.
  2. Necadmá fanav betoda, bizmirot naría lo.
  3. Ki El gadol Adonai, umélech gadol al col elohim.
  4. Asher beiado mechkerê árets, vetoafot harim lo.
  5. Asher lo haiam vehu assáhu, veiabéshet iadav iatsáru.
  6. Bôu nishtachave venichráa, nivrecha lifnê Adonai ossênu.
  7. Ki hu Elohênu, vaanáchnu am mar’ito vetson iado, haiom im becoló tishmáu.
  8. Al tac’shú levavchem kimrivá, keiom massá bamidbar.
  9. Asher nissúni avotechêm, bechanúni gam raú faolí.
  10. Arbaim shaná acut bedor, vaomar am toê levav hem, vehem lo iadeú derachái.
  11. Asher nishbáti veapí, im ievoún el menuchatí.