ב"ה

Tehillim - Audio

Salmos em Hebraico

Salmo 101
Áudio | 1:25
Salmo 101
Salmo 102
Áudio | 3:45
Salmo 102
Salmo 103
Áudio | 2:52
Salmo 103
Salmo 104
Áudio | 4:40
Salmo 104
Salmo 105
Áudio | 4:43
Salmo 105
Salmo 106
Áudio | 5:39
Salmo 106
Salmo 107
Áudio | 4:32
Salmo 107
Salmo 108
Áudio | 1:35
Salmo 108
Salmo 109
Áudio | 3:32
Salmo 109
Salmo 110
Áudio | 1:04
Salmo 110
Salmo 111
Áudio | 1:14
Salmo 111
Salmo 112
Áudio | 1:13
Salmo 112
Salmo 113
Áudio | 0:54
Salmo 113
Salmo 114
Áudio | 0:54
Salmo 114
Salmo 115
Áudio | 1:59
Salmo 115
Salmo 116
Áudio | 1:59
Salmo 116
Salmo 117
Áudio | 0:17
Salmo 117
Salmo 118
Áudio | 2:49
Salmo 118
Salmo 120
Áudio | 0:51
Salmo 120
Salmo 121
Áudio | 0:51
Salmo 121
Salmo 122
Áudio | 1:02
Salmo 122
Salmo 123
Áudio | 0:39
Salmo 123
Salmo 124
Áudio | 0:53
Salmo 124
Salmo 125
Áudio | 0:45
Salmo 125
Salmo 126
Áudio | 0:47
Salmo 126
Salmo 127
Áudio | 0:51
Salmo 127
Salmo 128
Áudio | 0:45
Salmo 128
Salmo 129
Áudio | 0:50
Salmo 129
Salmo 130
Áudio | 0:54
Salmo 130
Salmo 131
Áudio | 0:32
Salmo 131
Salmo 132
Áudio | 1:53
Salmo 132
Salmo 133
Áudio | 0:31
Salmo 133
Salmo 134
Áudio | 0:24
Salmo 134
Salmo 135
Áudio | 2:34
Salmo 135
Salmo 136
Áudio | 2:06
Salmo 136
Salmo 137
Áudio | 1:06
Salmo 137
Salmo 138
Áudio | 1:09
Salmo 138
Salmo 139
Áudio | 2:41
Salmo 139
Salmo 140
Áudio | 1:45
Salmo 140
Salmo 141
Áudio | 1:26
Salmo 141
Salmo 142
Áudio | 1:08
Salmo 142
Salmo 143
Áudio | 1:49
Salmo 143
Salmo 144
Áudio | 1:56
Salmo 144
Salmo 145
Áudio | 2:22
Salmo 145
Salmo 146
Áudio | 1:17
Salmo 146
Salmo 147
Áudio | 2:11
Salmo 147
Salmo 148
Áudio | 1:31
Salmo 148
Salmo 149
Áudio | 1:00
Salmo 149