הלכות גזילה ואבידה - הקדמה

יש בכללן שבע מצות. שתי מצות עשה. וחמש מצות לא תעשה: וזה הוא פרטן: א) שלא לגזול. ב) שלא לעשוק. ג) שלא לחמוד. ד) שלא להתאוות. ה) להשיב את הגזילה. ו) שלא יתעלם מן האבדה. ז) להשיב האבדה: וביאור מצות אלו בפרקים אלו: