ב"ה

ספר משפטים

Sefer Mishpatim

Introdução do Sefer Mishpatim
She'elá u'Picadon
To'en veNit'an
Nechalot
Malvê ve'Lovê