ב"ה

ספר קניין

Sefer Kinian

Introdução do Sefer Kinyan
Mechirá
Zechiyá u'Mataná
Shechenim
Sheluchin veShutafin