ב"ה

ספר הפלאה

Sefer Hafla'á

Introdução do Sefer Haflaá
Nedarim
Arachin vaCharamin