ב"ה

ספר קדושה

Sefer Kedushá

Introdução do Sefer Kedushá
Maachalot Assurot
Shechitá