ב"ה

ספר זמנים

Sefer Zemanim

Introdução do Sefer Zemanim
Shabat
Shevitat Assor
Chamêts uMatsá
Shofar, Sucá, veLulav
Shekalim
Kidush haChodesh
Meguilá veChanucá