ב"ה

Tania diário 056 Colocar o Rei na latrina - 16 shevat