Má nishtaná haláyla hazê micol halelot?

1) Shebechol halelot ên ánu matbilín afilu páam echat? Haláyla hazê shetê peamím.

2) Shebechol halelot ánu ochlín, chamêts o matsá? Haláyla hazê culô matsá.

3) Shebechol halelot ánu ochlín, shear yeracot? Halayla hazê maror.

4) Shebechól halelót ánu ochlín, ben yoshevín ubên messubín? Haláyla hazê culánu messubin.