ב"ה

Daily Study: Hayom Yom

Mostrar conteúdo em:

The contents of this article have not been added to the Chabad.org library yet.

We have a dedicated team of content editors adding new content on a regular basis. If there is an article that you can not get to today, you will probably be able to get to it soon. Please try again in a few days.

יום חמישי כה מנחם אב (תש"ג)
שיעורים: חומש: ראה,חמישי עם פירש"י.
תהילים: קיט, אשרי...מצותך מאד.
תניא: ו. והנה שופרי'...'קיב' במ"א.אאמו"ר [אדוני אבי מורי ורבי] כותב באחד ממכתביו: שמעתי בשם כ"ק [כבוד קדושת] אבותינו הקדושים זצוקללה"ה [זכר צדיק וקדוש לברכה לחיי העולם הבא] נ"ע [נשמתם עדן] זי"ע [זכותם יגן עלינו] שגם על בת צ"ל [צריך לומר] לתורה [ולחופה ומע"ט [ומעשים טובים]] ע"פ [על פי] מה שארז"ל [שאמרו רבותינו זכרונם לברכה] [ברכות יז. א] נשי במאי זכיין באיקרוי כו' ובאתנוי כו' ונטרין כו'.

About the book
Compiled by the Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 1942, upon the instructions of his father-in-law, the Previous Rebbe, Hayom Yom is an anthology of Chasidic aphorisms and customs arranged according to the days of the year. It has since become a beloved classic work and a source of daily inspiration.